Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
mapa strony   |  PL  CZ

Strona główna

Mikroprojekt „Sieć współpracy Urzędów Pracy – EUROPRACA SUDETY“
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
„Przekraczamy granice“


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych