Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
mapa strony   |  PL  CZ

Harmonogram realizowanych zadań

Załącznik – Harmonogram realizacji zadań

  1. Spotkania organizacyjne partnerów, mające na celu koordynację prac nad mikroprojektem od strony organizacyjnej, merytorycznej oraz proceduralnej przez wyznaczony zespół, w skład którego wchodzą pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Urzędu Pracy w Hradec Kralove. W projekcie zaplanowano cztery spotkania organizacyjne.
  2. Konferencja - inaugurująca oraz podsumowująca. Podczas konferencji inaugurującej przedstawione zostaną uczestnikom wyniki przeprowadzonego badania ankietowego dot. zagadnień merytorycznych stanowiących tematy przewodnie  szkolenia oraz wizyt studyjnych. Konferencja podsumowująca zorganizowana zostanie w celu zaprezentowania rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji mikroprojektu oraz podpisania porozumienia w sprawie przystąpienia do euroregionalnej sieci współpracy.
  3. Dwudniowe szkolenie z tematyki związanej z rynkiem pracy w Republice Czeskiej i w Polsce. W szkoleniu udział wezmą pracownicy polskich i czeskich urzędów pracy zaangażowanych w projekt zajmujący się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, szkoleniami, systemami zabezpieczenia społecznego, usługami Eures oraz budową transgranicznego rynku pracy.
  4. Wizyty studyjne (2 po stronie polskiej i 2 po stronie czeskiej). W wizytach studyjnych każdorazowo udział weźmie 30 osób, w tym 15 pracowników polskich urzędów pracy i 15 pracowników czeskich urzędów pracy. Uczestnictwo w wymianach doświadczeń ma na celu przybliżenie polskim i czeskim urzędnikom sposobu funkcjonowania partnerskich urzędów pracy oraz umożliwienie poznania różnic w systemach prawnych obu krajów.

Załącznik – Harmonogram realizacji zadań


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych