Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
mapa strony   |  PL  CZ

Spotkania organizacyjne partnerów

W dniu 04 sierpnia 2009 r. w Kudowie – Zdrój odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych w mikroprojekcie spotkań zespołu organizacyjnego. Podczas spotkania zespół prowadził prace nad uszczegółowieniem podziału zadań realizowanych w mikroprojekcie, ustaleniem programu i listy uczestników konferencji początkowej. Ponadto przygotowany został projekt ankiet mających na celu wysondowanie potrzeb merytorycznych uczestników szkolenia i wizyt studyjnych.

W dniu 24 września 2009 r. w Kudowie – Zdrój miało miejsce drugie z zaplanowanych w mikroprojekcie spotkań zespołu organizacyjnego. Spotkanie poświęcone zostało wyłonieniu na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego tematów, które będą prezentowane uczestnikom dwudniowego szkolenia oraz wizyt studyjnych. Ponadto ustalone zostały wstępne propozycje terminów a także sposób zorganizowania przewidzianych do realizacji działań.

W dniu 28 stycznia 2010 r. Kudowie-Zdrój miało miejsce trzecie z zaplanowanych
w mikroprojekcie spotkań zespołu organizacyjnego. Spotkanie poświęcone było ustaleniu wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych, dotyczących zaplanowanego
w projekcie 2-dniowego spotkania organizacyjnego z udziałem dyrektorów uczestniczących w projekcie polskich i czeskich urzędów pracy oraz konferencji końcowej. Dokonano podziału zadań związanych z przeprowadzeniem 2-dniowego spotkania organizacyjnego
z udziałem dyrektorów, ustalono terminy zarówno tego spotkania jak i Konferencji Podsumowującej Projekt, jej programu oraz listy gości.
W trakcie spotkania podjęta została dyskusja dotycząca stworzenia dokumentu końcowego, który byłby podpisany podczas Konferencji Podsumowującej Projekt przez wszystkich jego uczestników. Po dyskusji nad jego formą i kształtem zawartości merytorycznej ustalono, że dokument będzie miał formę „Porozumienia”.
Odrębnym zagadnieniem poruszonym podczas tego spotkania była kwestia promocji projektu. Ustalono, że na 2-dniowe spotkanie organizacyjne z udziałem dyrektorów Partner Wiodący – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy opracuje materiał dotyczący założeń promocji projektu realizowanej za pomocą stron internetowych wszystkich uczestniczących w projekcie urzędów.


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych