Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
mapa strony   |  PL  CZ

Kontakt

Informacje na temat realizowanego mikroprojektu można uzyskać w Oddziale ds. Współpracy Transgranicznej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, pok. 306.

Osoba do kontaktu:
Pan Piotr Lazar – koordynator projektu

Telefon:
74 88 66 507
74 88 66 514

e-mail:
piotr.lazar@dwup.pl


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych