Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
mapa strony   |  PL  CZ

2-dniowe szkolenie

2-dniowe szkolenie – Kudowa Zdrój, 4-5 listopada 2009

W dniach 4-5 listopada 2009 r. w Kudowie Zdroju, zgodnie z harmonogramem realizacji mikroprojektu „Sieć współpracy Urzędów Pracy – EUROPRACA SUDETY”, odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników uczestniczących w projekcie polskich i czeskich urzędów pracy. Szkolenie skierowane było do osób zajmujących się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, szkoleniami, systemami zabezpieczenia społecznego, usługami EURES oraz budową transgranicznego rynku pracy.

W trakcie szkolenia zaprezentowano w formie prezentacji multimedialnych
z komentarzami trzy bloki tematyczne obejmujące następujące zagadnienia:
1. Kompetencje urzędów pracy w Polsce i Republice Czeskiej – podobieństwa i różnice
2. Źródła finansowania urzędów pracy w Polsce i Czechach oraz przeznaczenie tego finansowania
3. Wsparcie pracodawców przy tworzeniu nowych miejsc pracy w Polsce i w Republice Czeskiej.

W trakcie obu dni szkolenia Uczestnicy zostali zaangażowani do aktywnej dyskusji
z prowadzącymi zajęcia oraz między sobą, a także do zaprezentowania praktycznych metod pracy w ramach swoich specjalizacji i jednostek. Dzięki przygotowanym warsztatom, możliwym było lepsze ukazanie różnic i podobieństw w pracy polskich i czeskich urzędów pracy, tak od strony teoretycznej jak i praktycznej, a moderowana dyskusja pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy Uczestnikami.
Na zakończenie Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo
w szkoleniu.


(zobacz zdjęcia ze szkolenia)

Załączniki:
Prezentacja: Kompetencje urzędów pracy. Podobieństwa i różnice w Polsce i Czechach – stan prawny na dzień 4.11.2009 (SK1.PDF)
Prezentacja: Kompetencje urzędów pracy w Republice Czeskiej – stn prawny na dzień 4.11.2009 (SK2.PDF)
Prezentacja: Źródła finansowania urzędów pracy w Polsce i Republice Czeskiej oraz przeznaczenie tego finansowania – stan prawny na dzień 4.11.2009 (SK3.PDF)
Prezentacja: Finansowanie urzędów pracy w Republice Czeskiej – stan prawny na dzień 4.11.2009 (SK4.PDF)
Prezentacja: Wsparcie pracodawców przy tworzeniu nowych miejsc pracy w Polsce i Republice Czeskiej – stan prawny na dzień 4.11.2009 (SK5.PDF)


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych